top of page

O NAŠEM NADALJEVALNEM TEČAJU NA KRATKO

Program vsebuje pripravo psov na izpite po mednarodnih programih IPO (sledenje, poslušnost in obrambo). Pogoj za udeležbo je uspešno opravljen IPS B-BH in pozitivno opravljen test na strelomirnost.

 

NADALJEVALNI TEČAJ

V nadaljevalni tečaj se lahko vpišejo vodniki s psi, ki so sposobni preskočiti 1 m visoko višinsko oviro in nesti do 1 kg težko leseno prinosilo. Poleg izpolnjenih telesnih zahtev morajo biti psi karakterno stabilni, tj. strelomirni (ob poku ne smejo odreagirati s strahom ali agresijo).

 

Skupine v tečaju so velike od 5 do 8 vodnikov, ki trenirajo na različnih težavnostnih stopnjah. Treningi so časovno zahtevni, saj na poligonu poleg poslušnosti vodnik in pes trenirata obrambo, v naravi pa še sled. V primerjavi z nižjimi tečaji se zahtevnost v natančnosti izvedbe vaj poveča. Ves trud je poplačan z zadovoljnim psom in vodnikom.

Nadaljevalni tečaj se zaključi z izpiti IPS "IPO-VO", IPS "IPO-ZTP", IPS "IPO1", IPS "IPO2" in IPS "IPO3" pred uradujočim kinološkim sodnikom, ki ga delegira Kinološka zveza Slovenije.

 

Na izpitu IPS "IPO-VO" pes prikaže delo na sledi, poslušnost in obrambo. Pes mora biti star vsaj 15 mesecev in imeti pozitivno opravljen BH/VT.

a) Pes sledi po sledi vodnika, ki se jo izdeluje takoj, dolga okoli 200 korakov, z 1 pravokotno kljuko. Pes išče 1 predmet, ki ga mora najti vsaj v 10 minutah.

b) Poslušnost pa je sestavljena iz:

 • vodenje na povodcu,

 • prosta vodljivost,

 • prostor v gibanju z odpoklicem,

 • prostor prinašanje prinosila,

 • skok čez skakalnico,

 • odlaganje z motenjem in

 • obnašanje psa v skupini ljudi.

c) Obramba je sestavljena iz:

 • pozornost in oblajanje,

 • preprečevanje pobega,

 • napad na psa v gibanju in

 • spremstvo do sodnika.

 

Na izpitu IPS "IPO-ZTP" pes prikaže delo na sledi, poslušnost in obrambo. Pes mora biti star vsaj 18 mesecev in imeti pozitivno opravljen BH/VT. Za določene pasme velja IPS "IPO-ZTP" kot preizkus primernosti za vzrejo.

a) Pes sledi po sledi vodnika, ki je stara vsaj 20 minut, dolga vsaj 300 korakov, z 2 pravokotnima kljukama. Pes išče 2 predmeta, ki ju mora najti vsaj v 15 minutah.

b) Poslušnost pa je sestavljena iz:

 • vodenje na povodcu,

 • sedi v gibanju,

 • prostor v gibanju z odpoklicem,

 • prostor prinašanje prinosila,

 • skok čez skakalnico,

 • odlaganje z motenjem in

 • obnašanje psa v skupini ljudi.

c) Obramba je sestavljena iz:

 • pozornost in oblajanje,

 • napad iz zaklona,

 • napad na psa v gibanju in

 • spremstvo do sodnika.

 

Na izpitu IPS "IPO1" pes prikaže delo na sledi, poslušnost in obrambo. Pes mora biti star vsaj 18 mesecev inimeti pozitivno opravljen BH/VT.

a) Pes sledi po sledi vodnika, ki je stara vsaj 20 minut, dolga vsaj 300 korakov, z 2 pravokotnima kljukama. Pes išče 2 predmeta, ki ju mora najti vsaj v 15 minutah.

b) Poslušnost pa je sestavljena iz:

 • prosta vodljivost,

 • sedi v gibanju,

 • prostor v gibanju z odpoklicem,

 • prostor prinašanje prinosila,

 • prinašanje prinosila čez skakalnico,

 • prinašanje prinosila čez plezalno steno,

 • naprej z uleganjem,

 • odlaganje z motenjem in

 • obnašanje psa v skupini ljudi.

c) Obramba je sestavljena iz:

 • iskanje markerja,

 • pozornost in oblajanje,

 • preprečevanje pobega,

 • napad na psa med čuvanjem in

 • napad na psa v gibanju.

 

Na izpitu IPS "IPO2" pes prikaže delo na sledi, poslušnost in obrambo. Pes mora biti star vsaj 19 mesecev in imeti pozitivno opravljen IPO1.

a) Pes sledi po tuji sledi, ki je stara vsaj 30 minut, dolga vsaj 400 korakov, z 2 pravokotnima kljukama. Pes išče 2 predmeta, ki ju mora najti vsaj v 15 minutah.

b) Poslušnost pa je sestavljena iz:

 • prosta vodljivost,

 • sedi v gibanju,

 • prostor v gibanju z odpoklicem,

 • stoj v normalnem koraku,

 • prostor prinašanje prinosila,

 • prinašanje prinosila čez skakalnico,

 • prinašanje prinosila čez plezalno steno,

 • naprej z uleganjem,

 • odlaganje z motenjem in

 • obnašanje psa v skupini ljudi.

c) Obramba je sestavljena iz:

 • iskanje markerja,

 • pozornost in oblajanje,

 • preprečevanje pobega,

 • napad na psa med čuvanjem,

 • zaporedno spremstvo,

 • napad na psa med zaporednim spremstvom in

 • napad na psa v gibanju.

 

Na izpitu IPS "IPO3" pes prikaže delo na sledi, poslušnost in obrambo. Pes mora biti star vsaj 20 mesecev in imeti pozitivno opravljen IPO2.

a) Pes sledi po tuji sledi, ki je stara vsaj 60 minut, dolga vsaj 600 korakov, s 4 pravokotnimi kljukami. Pes išče 3 predmete, ki jih mora najti vsaj v 20 minutah.

b) Poslušnost pa je sestavljena iz:

 • prosta vodljivost,

 • sedi v gibanju,

 • prostor v gibanju z odpoklicem,

 • stoj v teku,

 • prostor prinašanje prinosila,

 • prinašanje prinosila čez skakalnico,

 • prinašanje prinosila čez plezalno steno,

 • naprej z uleganjem,

 • odlaganje z motenjem in

 • obnašanje psa v skupini ljudi.

c) Obramba je sestavljena iz:

 • iskanje markerja,

 • pozornost in oblajanje,

 • preprečevanje pobega,

 • napad na psa med čuvanjem,

 • zaporedno spremstvo,

 • napad na psa med zaporednim spremstvom,

 • napad na psa v gibanju in

 • napad na psa med čuvanjem.

 

 

Opravljen izpit se vpiše v delovno knjižico psa (dokument, ki ga izda Kinološka zveza Slovenije in je priznana tudi pri Mednarodni kinološki zvezi (FCI)), ki se jo prinese par dni pred izpitom inštrukturju ter jo dobi vrnjeno z vpisanim novim izpitom po izpitu na podelitvi diplom.

bottom of page