top of page

O NAŠEM OBEDIENCE TEČAJU NA KRATKO

Psi in vodniki se učijo izvedbe posameznih vaj, ki jih predpisuje Obedience (OB) pravilnik. Pogoj za udeležbo na tečaju je opravljen IPS "BBH". OB je športna disciplina, kjer vodniki in psi prikažejo naučene vaje v zaporedju, ki ga je v naprej pripravil stevard. Slednji tudi vodi par pes-vodnik pri izvedbah vaj, medtem ko sodnik le ocenjuje. Vsi tekmovalci morajo opraviti iste vaje, njihova izvedba mora potekati v osnovi enako, tako da jih sodnik lahko med seboj primerja in oceni.

OBEDIENCE TEČAJ

OB tečaj lahko obiskujejo vodniki z majhnimi in velikimi, mladimi in starimi, rodovniškimi in nerodovniškimi psi (mešanci). S psom morajo imeli le opravljen IPS "BBH".

 

Skupine v tečaju so velike do 6 vodnikov, ki trenirajo na različnih težavnostnih stopnjah. Treningi so prilagojeni vsakemu posameznemu paru pes-vodnik. V primerjavi z nižjimi tečaji je zahtevnost v natančnosti izvedbe vaj večja, pomoč s strani vodnika pri naučenih vajah manjša oz. je ni, veliko poudarka pa je na zavedanju predvsem zadnjega dela telesa kot tudi povečanju delovne kondicije. Ves trud je poplačan z zadovoljnim psom in vodnikom.

OB naloge obsegajo vaje v gibanju (stoj, prostor, sedi), vaje na daljavo, pošiljanje okoli stožca in v kvadrat, prinašanje, premagovanje višinske ovire, delo z nosom in skupinsko odlaganje.


OB tečaj se zaključi z izpitom "OB1", "OB2" ali "OB3" pred uradujočim kinološkim sodnikom, ki ga delegira Kinološka zveza Slovenije.

 

Na izpitu "OB1" je minimalna starost psa po FCI pravilniku 10 mesecev, a ker je zahteva KZS še opravljen IPS "BBH", je minimalna starost psa 14 mesecev. Vaje, ki jih mora prikazati par vodnik-pes ob vodenju stevarda:

 • odlaganje v sedi v skupini,

 • prosta vodljivost,

 • stoj v gibanju,

 • odpoklic,

 • sedi ali prostor v gibanju,

 • pošiljanje v kvadrat in prostor,

 • prinašanje lesenega prinosila,

 • vodenje na daljavo,

 • odpoklic in skok čez skakalnico in

 • pošiljanje okoli stožca in povratek.

 

Na izpitu "OB2" je minimalna starost psa XXX mesecev . Vaje, ki jih mora prikazati par vodnik-pes ob vodenju stevarda:

 • odlaganje v prostoru v skupini, ko je vodnik iz vidnega polja psa,

 • prosta vodljivost,

 • stoj, sedi, prostor v gibanju,

 • odpoklic s prekinitvijo v stoj,

 • pošiljanje v kvadrat, prostor in odpoklic,

 • usmerjeno prinašanje lesenega prinosila,

 • identifikacija in prinašanje,

 • vodenje na daljavo in

 • skok čez skakalnico in prinašanje kovinskega prinosila.

Na izpitu "OB3" je minimalna starost psa 15 mesecev . Vaje, ki jih mora prikazati par vodnik-pes ob vodenju stevarda:

 • odlaganje v sedi v skupini, ko je vodnik iz vidnega polja psa,

 • odlaganje v prostoru v skupini z odpoklicem,

 • prosta vodljivost,

 • stoj, sedi, prostor v gibanju,

 • odpoklic s prekinitvijo v stoj in prostor,

 • usmerjeno pošiljanje v kvadrat, prostor in odpoklic,

 • usmerjeno prinašanje lesenega prinosila,

 • pošiljanje okoli stožca, položaj, prinašanje in preskok,

 • identifikacija in prinašanje in

 • vodenje na daljavo.

Opravljen izpit se vpiše v delovno knjižico psa (dokument, ki ga izda Kinološka zveza Slovenije in je priznana tudi pri Mednarodni kinološki zvezi (FCI)). Psi, ki že imajo klasično delovno knjižico (kjer imajo vpisan izpit IPS "BBH"), le-to par dni pred izpitom prinesejo inštrukturju ter jo dobijo vrnjeno z vpisanim novim izpitom po izpitu na podelitvi diplom.

bottom of page