top of page

O NAŠIH TRENINGIH ZA PREDSTAVITVE

Trudimo se predstaviti okolici zdrav način življenja s psom, delo s psi kot sprostitev in zabavo za oba, ozaveščati lastnike psov o njihovi odgovornosti in krepiti pozitiven odnos širše javnosti do psov. Za vsak nastop se vedno še dodatno pripravljamo, da so naše predstavitve popolnoma suverene.

PRIPRAVA NA PREDSTAVITVE

Teden do dva pred samo predstavitvijo se skupina za predstavitve zbere na dodatnih treningih fokusiranih prav na specifično predstavitev. Predstavitve so zelo raznolike, tj. od predstavitve posamezne kinološke aktivnosti (klasična poslušnost, rally obedience, trikci, frizbi itd.) do predstavitev pasem.

bottom of page