top of page

O NAŠEM RALLY OBEDIENCE TEČAJU NA KRATKO

Psi in vodniki se učijo izvedbe posameznih vaj, ki jih predpisuje Rally Obedience (RO) pravilnik. Pogoj za udeležbo na tečaju je opravljen IPS "BBH". RO je športna disciplina, kjer vodniki in psi na progi, ki jo vnaprej pripravi sodnik, opravljajo predpisane, med seboj povezane naloge. Vsi tekmovalci morajo opraviti iste vaje, njihova izvedba mora potekati v osnovi enako, tako da jih sodnik lahko med seboj primerja in oceni.

 

RALLY OBEDIENCE TEČAJ

RO tečaj lahko obiskujejo vodniki z majhnimi in velikimi, mladimi in starimi, rodovniškimi in nerodovniškimi psi (mešanci). S psom morajo imeli le opravljen IPS "BBH".

Skupine v tečaju so velike do 6 vodnikov, ki trenirajo na različnih težavnostnih stopnjah. Treningi so prilagojeni vsakemu posameznemu paru pes-vodnik. V primerjavi z nižjimi tečaji je zahtevnost v natančnosti izvedbe vaj večja, veliko poudarka je na zavedanju predvsem zadnjega dela telesa kot tudi povečanju delovne kondicije. Ves trud je poplačan z zadovoljnim psom in vodnikom.

 

RO naloge obsegajo vaje v gibanju, vaje na mestu in premagovanje ovir. Vaje v gibanju vključujejo spremembe v smereh in načinu gibanja ter večje ali manjše kroge, osmice, slalom, gugalnico, mizo in razne figure okoli stožcev. Vaje na mestu zahtevajo upoštevanje zahtev, kot so sedi, prostor ali stoj v različnih zaporedjih, ostajanje na mestu, prilagajanje psa vodnikovemu položaju, vodenje na daljavo in podobno.


RO tečaj se zaključi z izpitom "RO1", "RO2", "RO3" ali "RO4" pred uradujočim kinološkim sodnikom, ki ga delegira Kinološka zveza Slovenije.

 

V razredu "RO1" morata tečajnik in pes poznati 30 vaj, od katerih v največ 3 minutah prikažeta 15. Vaje lahko opravljata na povodcu (izjema so tunel, odpoklic ter miza) ali brez. Minimalna starost psa na izpitu je 12 mesecev.

V razredu "RO2" je dodanih 15 novih vaj, na izpitu pa jih je potrebno izvesti 17 v največ 3 minutah, in to vse brez povodca. Minimalna starost psa na izpitu je 14 mesecev.

V razredu "RO3" je dodanih 15 novih vaj, oz. tečajnik in pes znata 60 vaj, od katerih morata na izpitu prikazati 18 vaj v največ 3 minutah ter odlagati (v sedi ali prostoru), medtem ko drug par dela na progi. Minimalna starost psa na izpitu je 15 mesecev.

Razred "RO4" je najvišji razred v RO, kjer morata vodnik in pes znati vse vaje na levi in desni, poleg tega pa dobita še 12 novih vaj, skratka vsega skupaj morata znati kar 144 vaj. Na izpitu morata prikazati enako kot v "RO3" razredu 18 vaj v največ 3 minutah ter odlagati (v sedi ali prostoru), medtem ko drug par dela na progi. Minimalna starost psa na izpitu je 16 mesecev.

Opravljen izpit se vpiše v delovno knjižico psa (dokument, ki ga izda Kinološka zveza Slovenije in je priznana tudi pri Mednarodni kinološki zvezi (FCI)). Psi, ki že imajo klasično delovno knjižico (kjer imajo vpisan izpit IPS "BBH"), le-to par dni pred izpitom prinesejo inštrukturju ter jo dobijo vrnjeno z vpisanim novim izpitom po izpitu na podelitvi diplom. Če tečajnik želi, lahko pes dobi posebno RO delovno knjižico, a mora potem za RO vedno uporabljati le-to. Vsi pozitivni izpitniki dobijo na podelitvi še diplome.

bottom of page