top of page

O NAŠEM TEČAJU ZA LOVSKE PSE NA KRATKO

Kadar je v začetnem tečaju vsaj 5 rodovniških psov lovske pasme, ki bodo opravljali tudi lovske izpite, preizkuse ter tekme, ali pa bodo celo opravljali delo lovskega psa pasme kateri pripadajo, potem prevzame to skupino tečajnikov naš član z veliko izkušjami iz tega področja. Poleg znanja, ki ga tečajniki prejmejo v začetnem tečaju, je v tečaju za lovske pse veliko poudarka tudi na poslušnosti v delovišču lovskega psa.

TEČAJ ZA LOVSKE PSE

V tečaj za lovske pse se lahko vpišejo vodniki z rodovniškimi lovskimi psi, ki so na dan vpisa stari najmanj 8 mesecev. Skupine v tečaju so velike od 5 do 8 vodnikov. Psi imajo tako "sošolce", da lahko v obdobju pasje pubartete poteka nadzorovana socializacija s psi naprej. Ker so pa skupine še vedno dovolj majhne, pa se vodja tečaja posveti vsakemu posameznemu paru.

 

Psa in vodnika se tako pripravi na izpit "A" oz. "BBH". Vodnike, ki bi želeli opravljati izpite iz poslušnosti za lovske pse ("VP1", "VPUO-BH" oz. "VP2"), pa inštruktor ustrezno usmeri naprej. Enako velja za lovske preizkušnje in tekme, ter tudi simulacije lova, če v društvu še nimamo poznavalcev-tekmovalcev (izjema so ptičarji in prinašalci, s katerimi člani dosegajo zavidljive rezultate).

Začetni tečaj za lovske pse se zaključi z izpitom IPS "A" oz. IPS "BBH" pred uradujočim kinološkim sodnikom, ki ga delegira Kinološka zveza Slovenije.

 

Tečajniki s psi, ki bodo na dan izpita starejši od 12 mesecev in mlajši od 14 mesecev, lahko opravljajo izpit IPS "A". Ravno tako tečajniki, ki še niso popolnoma pripravljeni na IPS "BBH". Po naslednjem začetnem tečaju ali pa le še par urah (odvisno, kako dobro sta vodnik in pes pripravljena na izpit), pa IPS "BBH".

Vodnik po svojem prvem pozitivno opravljenem IPS "BBH" pridobi kinološki naziv "vodnik psa spremljevalca" ter prejme dokazilo o opravljenem izpitu v obliki kartice.

 

Za pse, ki že imajo opravljen izpit IPS "A", se delovno knjižico (dokument, ki ga izda Kinološka zveza Slovenije in je priznana tudi pri Mednarodni kinološki zvezi (FCI)) prinese inštrukturju par dni pred izpitom ter jo dobi vrnjeno po izpitih na podelitvi diplom. Ostali jo dobijo ob uspešno opravljenem izpitu naknadno z vpisanim izpitom.

Lovske izpite iz poslušnosti, lovske preizkušnje in tekme, je možno opravljati le v LKD-jih. Pozitivno opralvjene preizkušnje se vpisujejo v rodovnik oz. v delovno knjižico, ki jo pes dobi skupaj z rodovnikom (psi rojeni od 2016 dalje).

bottom of page